Perkhidmatan

Agricultural Chemicals > Produk & Perkhidmatan > Perkhidmatan

Perkhidmatan yang ditawarkan

Apa yang ditawarkan:

Pengilangan Produk Penjaga Tanaman dan Kesihatan Alam Sekeliling secara Kontrak

Penyelidikan dan Pembangunan secara kontrak

Pengurusan estet beras

Perkhidmatan selepas jualan bagi mekanisasi ladang

Sila hubungi Pasukan Perkhidmatan Pelanggan untuk informasi berkenalan.