Penjagaan Alam Sekitar

Agricultural Chemicals > Mengenai ACM > Penjagaan Alam Sekitar

Kawalan Pencemaran Udara

ACM mengurangkan kesan alam sekitar dari aktiviti-aktiviti yang dijalankan dengan pemasangan kemudahan kawalan pencemaran.

Ventilasi Ekzos Setempat telah dipasang di semua loji perumusan untuk kawalan pencemaran udara. Penyelenggaraan berkala dan pemeriksaan dijalankan oleh Pihak ketiga yang diperakui untuk memastikan ia memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar(JAS).

Rawatan Sisa Air

Sejak tahun 1979, ACM telah melaksanakan pengurusan sisa air untuk meminimumkan kesan kepada alam sekitar. Loji rawatan sisa air ini dikendalikan dengan kelulusan daripada Jabatan Alam Sekitar(JAS). Pemeriksaan bulanan dijalankan oleh badan yang diperakui ke atas kualiti air yang dirawat.

Pengurusan bahan Buangan Berjadual

ACM menyediakan kemudahan penyimpanan untuk menguruskan semua bahan buangan berjadual yang dihasilkan dari aktiviti pengilangan untuk memastikan pemantauan yang betul sebelum menghantar bahan buangan tersebut untuk rawatan/pelupusan oleh pembekal perkhidmatan berlesen.