米酒含有十多种氨基酸,其中有8种是人体不能合成而又必需的丰胸产品。每升米酒中赖氨酸的含量比葡萄酒和啤酒要丰胸最快方法高出数倍,为世界上其它营养酒类中所罕见的,人们称其为“液体蛋糕”。而鸡蛋更是营养丰富,人体利用率高,丰胸效果含人类机体内部各个器官组织所需求的各种营养素,这两种一起食用效果更好丰胸酒酿蛋
Kenyataan Penafian – Agricultural Chemicals

Kenyataan Penafian

Agricultural Chemicals > Kenyataan Penafian

Kenyataan Penafian

Segala hak cipta, cap dagangan dam lain-lain harta intelek yang digunakan dalam laman web ini adalah hak milik Agricultural Chemicals (M) Sdn. Bhd. (008938-M). Anda tidak mempunyai hak selain daripada kegunaan tertentu. Anda adalah dibenarkan untuk mencetak atau muat turun maklumat dan kandungannya dari laman web untuk kegunaan sendiri tetapi bukan untuk kegunaan komersial. Kamu tidak dibenarkan menjual atau mengedar mana-mana bahagian laman web ini atau kandungannya melalui apa-apa medium. Anda tidak boleh menggunakan mana-mana bahagian laman web ini pada laman web lain, sama ada melaui rangka hyperlink internet ataupun yang lain kecuali mendapat kebenaran bertulis daripada Agricultural Chemicals (M) Sdn. Bhd.

Agricultural Chemicals (M) Sdn. Bhd. berhak meningkatkan, mengubah suai, mengubah, manggantung atau memberhentikan mana-mana bahagian laman web ini dan menyekat atau melarang akses kepadanya tanpa sebarang notis.

Dalam apa keadaan pun, Agricultural Chemicals (M) Sdn. Bhd. atau anak syarikatnya atau syarikat berkaitan atau pengarah atau pekerjanya tidak akan menerima liabiliti yang berkaitan dengan maklumat terkandung dalam laman web ini. Remedi tunggal anda adalah berhenti menggunakan laman web ini.

Syarat-syarat ini boleh dipinda oleh Agricultural Chemicals (M) Sdn. Bhd. dari masa ke semasa. Terma dan syarat dan kandungan laman web ini adalah di bawah kawalan undang-undang Malaysia yang merupakan bidang kuasa eksklusif.