Produk-produk Penjagaan Tanaman dan Sains Persekitaran

Agricultural Chemicals > Produk & Perkhidmatan > Produk-produk Penjagaan Tanaman dan Sains Persekitaran > Racun Rumpai – RUMPUTOX®

Racun Rumpai

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK

Nama Dagangan:
RUMPUTOX®

Perawis Aktif:
2,4-D butyl ester 45% w/w

Formulasi:
Serbuk Bancuh

Saiz Pembungkusan:
500 g, 1 kg

No. Pendaftaran:
LRMP.R1/0095

Butiran:
RUMPUTOX® ialah racun rumpai pasca cambah daripada kumpulan ‘Phenoxycarboxylic acid’ yang bertindak secara sistemik tertentu.

Aturan Penggunaan

Kawasan Tanaman
Rumpai
Kadar Racun
Isi Padu Semburan Sehektar
Masa Semburan
10 Liter Air
Sehektar
Padi Keladi Agas
(Monochoria vaginalis)
.
Keladi Air
(Sagittaria guyanensis)
50 g 1.5 kg 300 liter Semburkan sebelum padi mula bunting atau 21 hari selepas mengubah.

BACA LABEL SEBELUM GUNA

JIRP.E/0818/386