Produk-produk Penjagaan Tanaman dan Sains Persekitaran

Agricultural Chemicals > Produk & Perkhidmatan > Produk-produk Penjagaan Tanaman dan Sains Persekitaran > Racun Serangga – BROADOX®

Racun Serangga

INI IKLAN RACUN MAKHLUK PEROSAK

Nama Dagangan:
BROADOX®

Perawis Aktif:
Buprofezin 5% w/w + Isoprocarb 20% w/w

Formulasi:
Serbuk Bancuh (WP)

Saiz Bungkusan:
500 g

No. Pendaftaran:
LRMP.R1/1996

Butiran:
BROADOX® ialah racun serangga campuran untuk mengawal bena-bena padi. Buprofezin ialah sejenis IGR yang membantutkan tumbesaran nimfa semasa peringkat salin kulit. Isoprocarb membunuh bena dewasa dan mengawal bena supaya serangannya dapat dielakkan.

Aturan Penggunaan

Tanaman
Serangga Perosak
Kadar Racun
Isi Padu Semburan Sehektar
Kekerapan
10 Liter Air
Per Sehektar
Padi

Bena Perang (Nilaparvata lugens)

Bena Hijau (Nephotettix virescens)

Bena Belakang Putih (Sogatella furcifera)

67 g 2 kg 300 liter Apabila kadar serangan bena melebihi tahap kerosakan ekonomi

BACA LABEL SEBELUM GUNA

JIRP.E/0818/330